Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2017

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 2.208.000,-   
Nedaňové příjmy

259.000,- 

 
Kapitálové příjmy    
Dotace

57.800,- 

 
Celkem

2.524.800,- 

 
Financování

 

 

Výdaje

Plán          

Skutečnost
- zastupitelské orgány

309.000,- 

 

- provoz veřejné dopravy

19.080,- 

 
- místní komunikace

766.951,- 

 
- nebytové hospodářství

75.000,- 

 
- činnost knihovny

46.000,- 

 
- činnost místní správy

335.000,- 

 
- veřejné osvětlení

80.000,- 

 
- pohřebnictví

16.000,- 

 
- kultura

   270.000,- 

 

- sportovní zařízení 

        60.000,- 

 

- veřejná zeleň

100.000,- 

 

- požární ochrana

115.400,- 

 

- sběr a svoz komunálního odpadu

250.000,- 

 

- ochrana obyvatelstva 

26.000,- 

 

- sociální péče - příspěvky na obědy

6.000,- 

 

- finanční vypořádání mezi krajem a obcí

50.369,- 

 

Celkem

2.524.800,- 

 


Vyvěšeno: 1.2.2017
Sejmuto: 16.2.2017
Schváleno: 16.2.2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený rozpočet na rok 2016

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 2.226.000,00

2.404.164,32

Nedaňové příjmy

106.000,00

120.163,00

Kapitálové příjmy

 

 

Dotace

55.000,00

339.975,62

Celkem

2.387.000,00 

 2.877.262,94
Financování

 

 

Výdaje

Plán Skutečnost
- záležitosti kultury

237.000,00

158.294,60

- činnost knihovny

30.000,00

22.789,60

- ostatní finanční operace

 

5.130,00

- veřejná zeleň

100.000,00

120.098,00

- pohřebnictví

16.000,00

643,00

- veřejné osvětlení

717.000,00

566.347,57
- místní komunikace

40.000,00

43.652,00

- požární ochrana

123.000,00

94.083,57

- nákup pozemků

 

9.650,00

- volby

 

14.975,62 

- sociální péče - příspěvek na obědy

10.000,00

4.494,00

- činnost místní správy

306.000,00

279.968,35

- zastupitelské orgány

309.000,00

306.931,00
- komunální odpad

250.000,00

245.589,00

- provoz veřejné hromadné dopravy

18.990,00

18.990,00

- nebytové hospodářství

85.000,00

56.081,00

- ochrana obyvatelstva

24.000,00

 0,00

-sportovní zařízení

121.010,00

 130.633,00

-    
Celkem

 2.387.000,00

2.078.350,31

Vyvěšeno: 2.2.2016
Schváleno: 18.2.2016

jilove_right.jpg


logo_small.gif


epusa_ico88x31_2.gif

jilove_foot.png