Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuality > MÚ Železný Brod - Sdělení - Zneškodňování odpadních vod

MÚ Železný Brod - Sdělení - Zneškodňování odpadních vodMěstský úřad v Železném Brodě, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, upozorňuje fyzické i právnické osoby na nové znění § 38 vodního zákona (účinného od 1. 1. 2022), který řeší zneškodňování odpadních vod (jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným odvozem na čistírnu odpadních vod).

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění.

Vodoprávní úřad je povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.

Vzhledem k tomu, že dle pokynu nadřízeného orgánu bude vodoprávní úřad provádět náhodné kontroly jednotlivých nemovitostí v obci, doporučuje vlastníkům nemovitostí provést kontrolu odkanalizování, aby předešli případným sankčním postihům.

 

Celé sdělení odkaz níže: 

DS 8.2.2022 MÚ Železný Brod Sdělení - zneškodňování odpadních vod.pdf

images.jpg