Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuality

Aktuality


Sbírka na pomoc jižní Moravě

ČČK pořádá sbírku hygienických potřeb pro obyvatele zasažených obcí na jižní Moravě.

Naše obec se ke sbírce připojuje. Materiální pomoc můžete donést na obecní úřad v Jílovém u Držkova v pondělí od 7:30 do 14:00 a v úterý od 7:30 do 14:00 nebo zanechat v úterý od 15:00-20:00 v hospůdce.

Mimo tyto hodiny kontaktujte místostarostku obce na telefonním čísle 776 560 580.

 

Ve středu budou vybrané prostředky odvezeny na sběrné místo ČČK v Jablonci nad Nisou.

Děkujeme

sbirka.PNG

 

 

 

 DOVOLENÁ ordinace praktického lékaře Zásada/Držkov

Dobrý den,

letošní letní dovolenou budeme mít v termínech:

2.  července

12. - 16. července

5. - 20. srpna

Zástup zajistí ordinace na Pěnčíně - domluveno. 
Hezké léto všem, dr. Žwak
 
fototapety-stetoskop.jpg.jpg


OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ

Ohlašování pálení biologického odpadu na volném prostranství

Podmínky pro pálení biologického odpadu

https://paleni.izscr.cz/ .

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení biologického odpadu, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 471 100 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře.

Aplikace pro on-line registraci a pro vyplnění formuláře je umístěna na: https://paleni.izscr.cz/ .

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domělému požáru, který může nahlásit například soused.

Při ohlašování pálení je nutno uvést především následující informace:

 • datum a místo pálení
 • osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
 • dobu, po kterou bude pálení probíhat

I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:

 • Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
 • Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
 • Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
 • Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
 • Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
 • Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
 • Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
 • V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno. Zakázáno je také spalování "nepřírodních materiálů" a odpadu.

4c81668f85c43.800.jpg

 

 Kniha Jablonecko z nebe k zapůjčení v knihovně

JABLONECKO Z NEBE

Prohlédněte si novou knihu z řady Česko z nebe, na jejímž vzniku se podílela i naše obec. Jablonecko z nebe k zapůjčení v knihovně Jílové u Držkova. 

2277385566.png

2277387350.pngInformace o uzavírce komunikace - Huť

Výstřižek.PNG

1.png

snimek-obrazovky-81.pngPozvánka na Pěnčínské slavnosti 19.6.2021

pencinske-slavnosti-plakat-web.pngVýlukový jízdní řád - uzavírka na Huti

Vážení cestující, 

z důvodu plánované uzavírky silnice III/28743 v úseku Zásada – Huť bude od pondělí 7.6. 2021 do odvolání (předpoklad do 31.10.) platit výlukový jízdní řád na autobusové lince č.851 IDOL (Jablonec n.Nisou – Zásada – Držkov – Jílové u Držkova –Železný Brod). Autobusy mezi zastávkami Pěnčín,Huť,křižovatka  - Zásada,hostinec pojedou po objízdné trase přes Pěnčín a Loužnici. Pro linkovou autobusovou dopravu dále platí následující opatření:

 • Zastávka Pěnčín,Huť,křiž. bude dočasně přeložena na druhé rameno křižovatky (směrem k Jistebsku).
 • V Zásadě budou autobusy zastavovat na stanovišti u domu č.p.304 (za křižovatkou směrem ke škole).
 • Zastávky Pěnčín,Huť,náves; Stanovsko a Zásada,ORNELA se po dobu uzavírky neobsluhují.
 • Na objízdné trase bude autobus zastavovat také na zastávkách Pěnčín,Dřevěnka; Pěnčín; Pěnčín,Bratříkov a Loužnice.
 • Rozsah spojení a také přestupní návaznosti na ostatní linky zůstávají zachovány, s ohledem na délku objízdné trasy se mohou časy odjezdů jednotlivých spojů oproti základnímu (nevýlukovému) jízdnímu řádu lišit v rozpětí cca do 10 minut.

Pozn.1) Stavební práce by měly být zahájeny již před víkendem, bylo však přislíbeno, že do neděle 6.6. (včetně) bude do autobusům linkové dopravy umožněn průjezd.

Pozn.2) V rámci 2.etapy uzavírky budou ještě prověřeny možnosti zajištění spojení mezi Stanovskem a Zásadou alespoň v omezeném rozsahu (vybrané spoje především pro přepravu školní mládeže).

Výlukový jízdní řád posílám v příloze a prosím o předání výše uvedených informací občanům, zejm. v nejvíce dotčených lokalitách na Zásadě a na Huti.

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem

 

Jan Roženský

KORID LK, spol.s r.o.

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

sídlo provozovny: U Jezu 525/4, Liberec

tel: +420 488 588 783                       
e-mail: jan.rozensky@korid.cz
web: https://www.korid.cz   https://www.iidol.cz   https://www.opuscard.cz 

1 JŘ.PNG

 

 2JŘ.PNG

 

                                      Posezení u ohně s kapelou v Jílovém 5.6.2021

Obec a SDH Jílové u Držkova Vás srdečně zvou na posezení u ohně s kapelou Sešlost country Liberec. 

Obec 5.6.2021 večer s kapelou.PNGZnak a vlajka obce Jílové u Držkova

 

Znak a vlajka obce Jílové u Držkova

Rozhodnutím č. 105 předsedy Poslanecké sněmovny Mgr. Radka Vondráčka ze dne 23. března 2021 získala obec Jílové u Držkova nově právo používat svoji vlajku a znak.

Dekret o udělení symbolů (znak, vlajka) převzal starosta obce Jílové u Držkova Bc. Otakar Foltýn. Bohužel, s ohledem na současnou koronavirovou situaci, nebylo možné uskutečnit slavnostní předávací ceremoniál v prostorách Poslanecké sněmovny, který se těší letité tradici.

Z několika návrhů znaků a vlajek předložených heraldikem panem Stanislavem Kasíkem vybralo zastupitelstvo na svém zasedání dne 15. července 2020 usnesením č. 27/20 jeden návrh.

 

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny podle § 34 a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Podvýbor stanoví expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).

 

znak a vlajka 2021.PNG

 

IKONOGRAFIE

1 znak + vlajka.PNG

2 znak + vlajka.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ukončení provozu Mobilní pošty 28.5.2021

Ukončení provozu Mobilní pošty 28.5.2021

V období počínaje dnem 3. 5. 2021 byl spuštěn provoz Mobilní pošty s obsluhou ve Vaší obci. Mobilní pošta se nyní operativně přesune do dalšího kraje v rámci České republiky, kde bude obsluhovat další obce bez stálé pobočky pošty. Provoz Mobilní pošty v Libereckém kraji bude ukončen dnem 28. 5. 2021 provedením obslužné jízdy v příslušných obcích.

Mnohokrát Vám děkujeme za konstruktivní spolupráci a podporu, kterou se nám po celou dobu dostávalo.

 

S pozdravem Česká pošta 

 

image001.png