Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuality

Aktuality


 

 

 

 


 

Hospůdka v Jílovém vás zve na COUNTRY VEČER s kapelou

387337937_1570940493670120_5866252975525599908_n.jpgSDH Radčice Vás zve na podzimní výlet

SDH Radčice.PNG

 

Přihláška v hospůdce Radčice. Městka knihovna Jablonec nad Nisou - 23. ročník literární soutěže

Literární soutěž - web.jpg

Soutěž LS.PNG

Přihláška LS 2023.docOznámení o střelecké akci dne 20.10.2023

Vážení občané, 

střelnice Jílové ( SSK Jílové) oznamuje, že v pátek 20. říjná pořádá střeleckou akci. Bude se intenzivně střílet. 

vp_ar-768x337.jpg

 POZVÁNKA Jílovský NEBOJSA - strašidelná stezka v Jílovém

 
Zveme Vás na strašidelnou stezku ,, Jílovský NEBOJSA". V sobotu 11. listopadu 2023 - start v 18:30 od obecního úřadu. 
Těšíme se na Vás 
 
 
 
Nebojsa.jpg


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ.PNGVelkoobjemové kontejnery v obci Jílové u DržkovaHasiči radí občanům - čištění, kontrola a revize spalinové cesty

Hasiči radí občanům
 

Začíná nám topná sezóna.  Abychom si ušetřili starosti způsobené nefunkčními tepelnými spotřebiči a komíny, neměli bychom podcenit přípravu. Požární bezpečnost tepelných spotřebičů a komínů by měla být v podzimním období jednou z našich priorit.

Spotřebiče dělíme podle druhu spalované látky na spotřebiče na tuhá, kapalná a plynná paliva. Pro každý druh spotřebiče platí jiná pravidla pro jejich provoz a údržbu. Proto je nutné vždy při jejich užívání postupovat v souladu s návodem výrobce. Kromě spotřebičů je nutné pečovat o spalinové cesty neboli komíny. Pokud jsme provozovatelé spalinových cest měli bychom pamatovat na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Revizi spalinových cest může provádět výhradně oprávněná osoba, kterou je zároveň držitel osvědčení revizního technika spalinových cest. O výsledku revize vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je Technický protokol revize spalinové cesty. Revize se provádí před uvedením do provozu, při každé stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Revize se provádí taktéž před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a v případě spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně, můžeme čištění provádět i svépomocí. Hasiči však i v tomto případě radí neželet peněz a obrátit se na odborníky!

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění. Kontrolu provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Při kontrole se posuzuje  zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání; zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů; zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům; zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F; zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou; nedošlo-li ke zemně jejího stavebně technického stavu; zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Nezapomeňme! Štěstí přeje připraveným!

autor: kpt. Ing. Alena Sládková, HZS Libereckého kraje

komin.jpgPozvánka na Country večer v HOSPŮDCE JÍLOVÉ 30. září 2023

Country hospůdka.PNGNabídka kamenictví Louha - neděle 24.9.2023

Louha kamenictví.PNG

1 Louha Kamenictví.PNG

2 Louha Kamenictví.PNG