Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuality

Aktuality


 

 

 

 


 

Štěpánská zábava v Jílovém u Držkova 25.12.2022

Obecní úřad a SDH Jílové u Držkova Vás srdečně zvou do místní sokolovny na tradiční Štěpánskou zábavu. Těšit se můžete na bohatou tombolu o hodnotné ceny. Přijďte si svátky a blížící se konec roku zpříjemnit posezením s přáteli a protančenou nocí. 

Těšíme se na Vás 

Štěpánská zábava.jpg

 Informace z ordinace praktického lékaře Zásada/ Držkov - Nové webové stránky

Ordinace praktického lékaře MUDr. Jana Žwaka s ordinací v Zásadě a Držkově má nové webové stránky. Naleznete zde veškeré informace. 

www.beneambula.cz

 

Image.jpg

 

 

 Záměr pronájmu obecního bytu Jílové u Držkova č.p. 100

 

Žádost o pronájem obecního bytu č.1 (1).doc

1.PNG

2.PNGInformace o změnách ve veřejné dopravě od 11. prosince (Liberecký kraj)

Vážení občané,

informujeme vás o připravovaných změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od neděle 11. prosince 2022.

Kompletní přehled změn je k dispozici na našem webu:

https://www.iidol.cz/aktuality/15256:jizdni-rady-platne-9-12-2022-11-12-2023.html

resp. zde: https://new.iidol.cz/aktuality/zmeny-jizdnich-radu-od-12-6-2022/

 

Prosíme o sdílení těchto informací a děkujeme za spolupráci. 

Dále informujeme, že i letos budou mít cestující možnost si zakoupit knižní jízdní řád pro celý Liberecký kraj. Prodejní cena je 30 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 5. prosince. (Informace o zahájení prodeje bude také zveřejněna na našem webu www.iidol.cz a na našem Facebooku.)

 

Hezký den přeje

 

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.

jednatel

 

Podpis Outlook KORID - IDOL  Hlasujte o nejkrásnější strom Jablonecka

Hlasujte o nejkrásnější strom Jablonecka.
Zpříjemněte si adventní čas hlasováním o nejkrásnější vánoční strom v regionu.
V letošním ročníku soutěží i náš strom za obec Jílové u Držkova s krásným jelenem Jelínkem.


Knihovna Jílové u Držkova nejlepší knihovnou Libereckého kraje 2022

20221130_075700.jpg

Pátý ročník soutěže o nejlepší knihovnu v regionu vyhlásil na jaře Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Vyhlášení výsledků soutěže knihovna roku, kterou pořádá Liberecký kraj spolu s Krajská vědecká knihovna Liberec, se konalo v úterý 29. listopadu 2022 dopoledne právě v liberecké knihovně. Za okres Česká Lípa zvítězila Obecní lidová knihovna v Okrouhlé, za Jablonec nad Nisou Místní knihovna Jílové u Držkova, za okres Liberec Místní knihovna ve Višňové a za ten semilský Obecní knihovna Studenec. Vítězům poblahopřála náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.

Nové prostory, dispozice, nové knihy, knihohrátky, předčítání pro děti, dílničky, pořádání stezky (ať vánoční andílci, Nebojsa atd...) to vše nám pomohlo k získání titulu  Nejlepší knihovna roku 2022 Libereckého kraje za okres Jablonec nad Nisou.
Tímto bychom Vám, milí čtenáři, chtěli poděkovat, protože i Vy jste se podíleli na tomto úspěchu. 
Budeme se těšit na setkání s Vámi v naší knihovně. 
 
Více ve fotogalerii: https://www.jiloveudrzkova.cz/fotogalerie/nejlepsi-knihovna-libereckeho-kraje-roku-2022
 
 
316675371_2446173555535807_8967348934967215818_n.jpg


Rozsvícení vánočního stromu - odkaz na fotogalerii

V pátek 25. listopadu jsme rozsvítili stromeček. Společnými silami jsme udělali spoustu práce, která vedla ke kouzelnému večeru. Děkujeme novým obyvatelům obce, za darování stromu. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách, zastupitelé hasiči zajistili stromeček a posezení, Radim krásně ozdobil stomek, Vojta se ujal obsluhy u svařáku a čaje, Lucka připravila doprovodný program , a tak si snad rozsvícení užily i děti. Napsali dopis✉ Ježíškovi, vytvořili vlastní hvězdičku se svým jménem na náš malý stromeček, prošli Andilkovu cestu a mohli si vyzkoušet svou šikovnost v hodu kroužky, nakonec jsme si i "zaprskali " 
Příjemná a klidná atmosféra doprovázela celý večer. 
Jsme moc rádi, že jsme tento čas strávili všichni společně.
! ALE !máme jeden "problém" ten krásný jelen????, který nám hlídá stromeček nemá jméno, pojďme ho společně vymyslet. Do komentářů napište jméno, které by si pro Jelínka hodilo.
 
Své nápady nám zašlete na email@jiloveudrzkova.cz . 
 
Přejeme Vám všem krásný adventní čas. 
 
317480961_475571651347135_5947591766064131847_n.jpg


Nábor POLICIE ČR

Výstřižek.PNGVolné pracovní místo v kanceláři MAS Achát z.s.

 

Manažer operačního programu.jpgHasiči radí občanům

komin.jpg

Topná sezóna začala. Pamatujte, že pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín, tak je nejvyšší čas sehnat si kominíka. Pozvat bychom si ho měli v každém případě po dokončení stavby nebo při zapojení nového spotřebiče do komínového tělesa, než poprvé zatopíme, tak aby nám provedl revizi.

Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v ustanovení § 43 - 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spalinové cesty. V souladu s uvedeným nařízením si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu – spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru, kdy „provoz spalinové cesty se považuje se vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle zákona o požární ochraně“.

Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí ve stanovených lhůtách, které jsou závislé na druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče. Svépomocí lze provést pouze čištění spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič o výkonu do 50 kW včetně. Kontrolu spalinové cesty však může provést jen kominík. O provedené kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit Zprávu o provedení čištění a kontrole spalinové cesty. Pokud čištění prováděla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, musí o tomto čištění učinit písemný záznam.

Revizi smí provádět jen držitel profesní kvalifikace kominík – revizní technik spalinové cesty. Zda má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si lze ověřit na stránkách MV GŘ HZS ČR: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/. O výsledku revize vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je Technický protokol revize spalinové cesty. Revize musí být provedena vždy před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv (výjimka uvedena ve vyhlášce), po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Lhůty k provedení čištění a kontroly jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx

A nakonec pár praktických informací. Za samotnou kontrolu komína zaplatíte zhruba 500,- až 1000,- korun. Pokud pravidelné kontroly či revizi komínu zanedbáváte, porušujete tím zákon o požární ochraně a dopouštíte se přestupku. Pokud Vás správní orgán vyzve k předložení Zprávy o provedení čištění a kontrole spalinové cesty a Vy pravidelnou kontrolu neprovádíte, můžete dostat pokutu za nesplnění zákonem dané povinnosti. Pokuta bývá zpravidla vyšší než částka za provedenou kontrolu kominíkem. Závažnější problém však nastává ve chvíli, kdy dojde k požáru sazí v komíně a k následnému rozšíření na konstrukci stavby. Nejen, že zaplatíte pokutu za nesplnění zákonných povinností, ale pokud v takovém případě pojišťovna zjistí, že komín neměl platnou revizi a nebyly pravidelně prováděny kontroly, neposkytne Vám tak následně pojistné plnění, nebo bude plnění krátit.

 

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!

 

autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš, plk. Mgr. Michaela Stará

HZS Libereckého kraje