Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Aktuality

Aktuality


 

 

 

 


 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Sbírka zákonů

Částka Sbírky zákonů č. 171/2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření sb171-20.pdfVeřejná sbírka na vybudování sadu JUDr. Karla Jaroše

Chceme Vás touto cestou informovat o společném projektu Nezávislé odborové organizace Policie České republiky Liberec, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a Statutárního města Liberec, směrujícího k vybudování sadu na křižovatce ulic Sokolská a Pastýřská v Liberci, který ponese jméno vládního rady JUDr. Karla Jaroše. Ten působil v letech 1936 - 1938 na policejním ředitelství v Liberci a pro svou odbojovou činnost byl gestapem 18. 12. 1942 popraven.

K získání finančních prostředků na realizaci tohoto projektu byla dne 1. 9. 2020 vyhlášena veřejná sbírka, která byla 3. 9. 2020 na tiskové konferenci veřejně prezentována spolu s návrhem projektu. 

Kontaktní osobou pro bližší informace o projektu je kpt. Jiří Zavoral, tel. 974461351, 725828924.

2020.JPG

2020-1.JPG

 Obecní úřad v pondělí 19.10.2020 UZVAŘEN

OÚ.JPGSběr nebezpečných složek komunálního odpadu 17.10.2020

Datum konání: 17. 10. 2020

Přípomínáme zítřejší svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 17.10.2020.

 

SNSKO[2].JPGMimořádná změna JÍZDNÍCH ŘÁDŮ od 19.10.2020

Vážení cestující,

v důsledku celostátních opatření proti šíření nemoci COVID-19 (zejména s ohledem na uzavření škol) vás informujeme, že s platností od 19. října jsou do odvolání zavedeny prázdninové jízdní řády. Obnovení spojů bude záviset na rozsahu obnovení výuky na školách.

Více informací naleznete zde:

http://www.iidol.cz/aktuality/9417:pozor-mimoradna-zmena-jr-od-1910-v-dsledku-celostatnich-opatreni-proti-sireni-nemoci-covid-19.html

 

a jízdní řády regionální autobusové dopravy zde:

http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

1.JPG

 Krajský úřad LK OZNÁMENÍ ,,Zařízení ke sběru a využívání ostatních odpadů Jílové"

Datum konání: 8. 10. 2020 - 9. 11. 2020

Krajský úřad Libereckého kraje OZNÁMENÍ ,,Zařízení ke sběru a využívání ostatních odpadů Jílové u Držkova" - Strabag a.s.

O Z N Á M E N Í
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) oznamuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr
„Zařízení ke sběru a využívání ostatních odpadů Jílové u Držkova“ podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Zjišťovací řízení bylo zahájeno podáním oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona.

Oznamovatel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

DS 7.10.2020 Oznameni_uredni-deska_vyuzivani-odpadu_Strabag_Jilove-u-Drzkova (1).pdf

 

DS 7.10.2020 Jilove_oznameni_zameru (1).pdf

 

Oznámení je zároveň zveřejněno na úřední desce obce. ZRUŠENO! Strašidelná stezka v Jílovém

Z důvodu vládních nařízení strašidelná stezka zrušena. O náhradním termínu Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení 

Zrušeno SS.jpgUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Částka Sbírky zákonů č. 166/2020 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 12. 10. 2020.

Sbírka zákonů 166-20.pdfFinanční správa omezuje provoz svých pracovišť

S ohledem na vyhlášená vládní opatření v souvislosti s COVID-19, budou pracoviště Finanční správy od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu. Provoz podatelen na finančních úřadech bude následující dva týdny omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Případné další nezbytné kontakty s veřejností budou na finančních úřadech probíhat pouze po předchozí domluvě či na výzvu správce daně.

Pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ budou do 25. 10. 2020 zcela uzavřena. Přehled těchto územních pracovišť naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby na minimum omezila osobní návštěvu na úřadu a ke komunikaci se správcem daně využívala dálkové formy komunikace. Na územních pracovištích Finanční správy (mimo pracovišť v režimu 2+2) budou též umístěny takzvané „sběrné boxy“, do kterých je možné vhodit podání.

Omezení provozu byla zavedena v souladu s usnesením vlády a mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. Další konkrétní informace o provozu na úřadech může veřejnosti podat místně příslušný finanční úřad. Telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předáváme Vám  Částku sbírky zákonů č. 162/2020 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020.

sb162-20.pdf